Nye Uppheim

Stad: Volda kommune

Tilbygg til eksisterande bygning, samt rehabilitering/ombygging av eksisterande bygningsmasse.

Tilbake til prosjekt