Tovågen bustadfelt, Herøy

Oppdragsgivar: Bjørn Perry Myrvåg

Utarbeiding av reguleringsplan (detaljplan) for Tovågen bustadfelt i Myrvåg, Herøy kommune. Planen legg til rette for ca. 17-20 bueiningar og inkluderar tilkomstvegar. Planen er godkjent.

Tilbake til prosjekt