Storehaugen

Oppdragsgivar: Sande kommune

Utarbeiding av reguleringsplan (detaljplan) for bustadområde på Larsnes. Størrelse ca 120 daa. Legg til rette for 26 tomter, og 7 område for konsentrert utnytting. Planen er godkjent.

Tilbake til prosjekt