Øvre Rotset næringsområde

Oppdragsgivar: Volda kommune

Utarbeiding av reguleringsplan (detaljplan) for Øvre Rotset næringsområde i Volda. Størrelse ca 140 daa. Planen er under handsaming.

Tilbake til prosjekt