Prestegardsjorda, Ørsta

Oppdragsgivar: Tomteservice AS, Ørsta

Bebyggelsesplan for Prestegardsjorda i Ørsta sentrum. Arbeidet omfatta også bearbeiding av bustadene i form, farge og uttrykk. Området fekk ”Nyskapingsprisen” i 2004 gitt av Boligprodusentenes Forening. Prosjektet er ferdigstilt.

Tilbake til prosjekt