Ørsta brygge

Oppdragsgivar: Privat

Arkitekt for prosjektet. Ombygging, tilbygg og påbygg av eksisterande møbelfabrikk ved fjorden i Ørsta. Ørsta Brygge inneheld 45 stk leiligheiter i ulike storleikar, samt salslokale, terrasser og innvendig parkering.
Prosjektet er under ferdigstilling.

Tilbake til prosjekt