Myklebuståsen 2

Oppdragsgivar: Frantzen Maskinstasjon AS

Utarbeiding av reguleringsplan (detaljplan) for Myklebuståsen 2 i Herøy kommune. Planen legg til rette for ca. 50 bueiningar i einebustad, og ca. 65-75 bueiningar i bustadblokk/terasseblokk. Totalt areal 95 daa. Planen er godkjent.

Tilbake til prosjekt