ěrsta/Volda lufthamn, Hovdebygda

Oppdragsgivar: Avinor AS

Utarbeiding av reguleringsplan for ěrsta Volda lufthamn Hovden. Inkluderer areal i Volda og ěrsta kommunar. Ca 1400 daa. Gjeld flyplass, vegar og kringliggande areal. Planen er under handsaming i kommunane.

Tilbake til prosjekt