Einebustad, atelier og garasje, Volda

Oppdragsgivar: Privat

Arkitekt for einebustad, atelier og garasje. Prosjektet er lokalisert i bratt terreng i Volda. Einebustad og atelier er bunde saman med overbygd inngangssone. Prosjektet er under ferdigstilling.

Tilbake til prosjekt