yra barnehage

Byggherre: Stiftelsen yra Barnehage, Volda

Stad: Volda
Ferdigstilt: 2012
Areal: ca 500 m2, derav ca 300 m2 nybygg

Tilbygg til eksisterande barnehage, med ombygging rehabilitering av eksisterande bygningsmasse. AG Plan og Arkitektur AS har ogs utarbeidd reguleringsplanen for tiltaket.

Tilbake til prosjekt